เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
ร่างประกาศ และเอกสารสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น
By : งานพัสดุ เมื่อ : 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 70   

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้มีอาชีพรับจ้าง และผู้สนใจสามารถแนะนำ วิจารณ์ 

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน

เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถแนะนำ วิจารณ์ หรือส่งความเห็นมาได้ที่

Email :  6570104@dla.go.th 

ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

 

เอกสารแนบ 1.   ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างฯ [20220602131832.pdf]
         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator