เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
ยกเลิกประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ
By : งานพัสดุ เมื่อ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 13833  อ่าน : 137   

                    ตามประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ โดยมีกำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ กองคลัง เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันอังคาร ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.00 น. นั้น

                   เนื่องจาก ไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคามายื่นข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เทศบาลตำบลดอยลาน จึงขอยกเลิกการขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ 1.   ยกเลิกประกาศ [20220505102111.pdf]
         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator