เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

คลิ้กที่นี่! เพื่อเข้าชมเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอยลาน Version เก่า

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน

นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน

พระธาตุดอยลาน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบรรจง ชาคำสนธ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date Read (19)

 รวมข่าวสารในรอบ 30 วัน
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านสันทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 20...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 2/12/2564 Read (9)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 1 (จำนวน 2 จุด) บ้านโป่งเกลือใต้ หมู่ที่ 18...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 2/12/2564 Read (9)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านจำหวาย หมู่ที่ 2...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 2/12/2564 Read (9)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทางภายในชุมชนบ้านลีซอ บ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 7...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 2/12/2564 Read (9)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าประปาหมู่บ้าน และซอยเข้าฌาปนสถาน จำนวน 2 จุด บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 2/12/2564 Read (9)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 3 และซอย 4 จำนวน 2 จุด บ้านจำบอน หมู่ที่ 1...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 2/12/2564 Read (9)

 
สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...

งบแสดงฐานะทางการเงิน โดย admin Post Date 2/12/2564 Read (9)

 
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอยทอง หมู่ที่ 17...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 1/12/2564 Read (10)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 3 บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 30/11/2564 Read (11)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 จำนวน 2 จุด บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 30/11/2564 Read (10)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 3 และซอย 5 จำนวน 2 จุด บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 30/11/2564 Read (12)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านทรายงามใต้ หมู่ที่ 19...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 25/11/2564 Read (16)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 5 จำนวน 2 จุด บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 16...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 25/11/2564 Read (11)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทางขึ้นพระธาตุสร้อยทอง (จำนวน 2 ช่วง) บ้านดอยทอง หมู่ที่ 17...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 25/11/2564 Read (12)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 3/1 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 25/11/2564 Read (13)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 7...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 22/11/2564 Read (14)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 4, ซอย 6 และซอย 6/2 จำนวน 3 จุด บ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 7...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 22/11/2564 Read (13)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ดอยลาน บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 19/11/2564 Read (14)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 6 บ้านดอยจำตอง หมู่ที่ 13...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 19/11/2564 Read (14)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 16...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 18/11/2564 Read (14)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 6 จำนวน 3 จุด บ้านโป่งเกลือใต้ หมู่ที่ 18...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 18/11/2564 Read (12)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านใหม่ดอยลาน หมู่ที่ 21...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 15/11/2564 Read (19)

 
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12...

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โดย admin Post Date 15/11/2564 Read (18)

 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 64...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 2/12/2564 Read (7)

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 64...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/11/2564 Read (16)

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจยื่นข้อเสนอในการจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/6/2564 Read (116)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/3/2564 Read (202)

 
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 4/3/2564 Read (184)

 
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 18/12/2563 Read (290)

 
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 24/6/2563 Read (427)

 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 17/6/2563 Read (425)

 

ถาม-ตอบ

เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมดข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางธนินท์ธร อุตโน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลาน

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
52.205.167.104
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 14ip
เดือนนี้ 321ip
ปีนี้ 9806ip
ทั้งหมด 12721ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.158)
วันที่ 06 ธันวาคม 2564
เวลา 22.03.53 น.

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator